قوانین

 

 • اطلاعات موجود در سامکا صرفا برای استفاده کاربران در محدوده خدمات سامکا ارائه شده است و هرگونه بهره برداری انتفاعی متفرقه از آن، ممنوع و قابل پیگرد است.
 • تعریف مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی که متقاضی خدمات کالیبراسیون است.
 • تعریف پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی که بطور مستقیم یا با واسطه، خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و ارائه گواهینامه معتبرکالیبراسیون را انجام می دهد.
 • کارمزد: مبلغی که سامکا برای مرتبط کردن مشتری و پیمانکار از طرفین اخذ می کند.
 • اعتبار: مبلغی که در حساب کاربری مشتری و یا پیمانکار موجود است و کارمزد از آن کسر خواهد شد.
 • سامکا قادر به احراز هویت و صلاحیت کاربران نبوده و صرفا محلی برای تسهیل ارتباط بین مشتریان و پیمانکاران خدمات کالیبراسیون است. لذا ضروری است پیش از ارسال تجهیزات برای پیشنهاددهنده، از هویت و صلاحیت پیمانکار اطمینان حاصل شود.
 • سامکا هیچگونه دخالت و اثرگذاری در مراودات و مطالبات مالی کاربران با یکدیگر ندارد. در معاملات خود دقت کافی را مبذول فرمایید.
 • ثبت استعلام برای مشتریان رایگان است. تنها در صورت پذیرش هر یک از پیشنهادات دریافتی، معادل 1.5% از مبلغ پیشنهاد بعنوان کارمزد از اعتبار مشتری کسر خواهد شد.
 • ثبت پیشنهاد از طرف پیمانکاران، مستلزم بلوکه شدن 4% از مبلغ پیشنهاد در حساب کاربری پیمانکار است که در صورت پذیرش پیشنهاد مربوطه از طرف مشتری، اعتبار بلوکه شده بصورت قطعی از حساب کاربری نامبرده کسر خواهد شد. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد، اعتبار بلوکه شده، آزاد و به اعتبار کلی حساب کاربری برگشت داده خواهد شد.
 • اعتبار بلوکه شده پیمانکار بابت ارسال پیشنهاد به مشتری، در صورت تغییر وضعیت پیشنهاد به لغو شده، تماما به اعتبار باقیمانده پیمانکار برگشت داده خواهد شد.
 • برای پیشگیری از ایراد ضرر و زیان به کاربران، سازوکاری برای امتیازدهی مشتریان و پیمانکاران کالیبراسیون به یکدیگر پیش بینی شده تا میانگین کیفیت عملکرد هر کاربر، برای سایر کاربران قابل مشاهده باشد. به منظور حفظ فضای اطمینان متقابل در سامانه، سامکا مجاز است در هر زمان و بدون اعلام قبلی، دسترسی کاربرانی که امتیاز منفی مکرر از سایر کاربران دریافت کرده اند و یا شکایات مکرر از آنها می شود را بصورت موقت و یا دائم به سامکا قطع کند.
 • چنانچه در هر زمانی مشخص شود که فرایند امتیاز دهی هر یک از کاربران و یا ارسال شکایت، به منظور ایراد عمدی زیان به سایرین بوده است، دسترسی کاربر ارسال کننده گزارش یا امتیاز غیرواقعی به سامکا بصورت موقت و یا دائم قطع خواهد شد.
 • کلیه توضیحات درج شده در استعلام ها و پیشنهادات و همچنین پیامهای مبادله شده بین کاربران مورد بازبینی قرار گرفته و هرگونه اطلاعات هویتی (از قبیل نام، آدرس، مشخصات شرکت، شماره تماس، ...) در آنها حذف خواهد شد.
 • پرداختهای کاربران به سامکا، فقط از طریق درگاه بانکی انجام می شود. هرگونه درخواست وجه به هر طریق دیگر (نقدی، کارت به کارت، حواله پایا، ...) از نظر سامکا فاقد اعتبار بوده و مسوولیتی در قبال وجوه پرداختی به سایر روشها متوجه سامکا نخواهد بود.
 • اعتبار خریداری شده در سامکا قابل استرداد نیست. خواهشمند است در میزان شارژ اعتبار حساب کاربری خود دقت فرمایید.
 • کارمزدها قابلیت برگشت به اعتبار حساب کاربری را ندارند. پیش از ارسال یا پذیرش پیشنهاد، با استفاده از امکانات پرسش و پاسخ و تبادل مستقیم پیام، از انتخاب خود مطمئن شوید.